Oppstart og timeplan til høsten

Vi starter med treninger for barn og ungdom fra og med 21. august. Den ordinære timeplanen starter fult ut fra og med 28. august

Uke 34 – fra og med 21. august

  • Oppstart av treninger for barn/ungdom til ordinær treningstid
  • Kali Sikaran går til ordinær treningstid
  • Ju Jitsu voksen har felles trening på mandag+onsdag fra kl. 18.30
  • Øvrige timer utgår denne uken

Uke 35 – fra og med 28. august

  • Alle timer går iht. timeplan
  • Inntak av nye medlemmer til Ju Jitsu/Kali Sikaran

Så vår timeplan for komplett oversikt.