Styret

Styret er ansvarlig for den administrative driften av klubben. Eksisterende styre (pr. årsmøte 9.6.2021) består av:

Styreleder:
Ina-Mari Norum 
Nestleder:
Arild Rødahl
Styremedlem:
Unni Stangnes
Varamedlem:
Mikael Duna

Kontrollutvalg:
Frode Tørvik
Silje Kvisten
Stein Roger Rokkones (varamedlem)

Valgkomite:
Geir Olav Jensen
Anders Lysø
Lise Stangnes Haugen
Niklas Kvisten (varamedlem)