Styremedlemmer

Styret er ansvarlig for den administrative driften av klubben. Eksisterende styre består av:

Leder:
Ina-Mari Norum

Nestleder:
Frode Tørvik

Styremedlemmer:
Arild Rødahl
Mikael Duna
Unni Stangnes

Vara styremedlemmer:
Lise Haugen
Stig Næsgaard

Revisor:
Robert Banach Slawomir
Thomas

Vara revisor:
Knut