Timeplan

Merk: Helligdager: ingen trening (stengt) / Skoleferier: ingen trening for barn/ungdom

Styrkerommet er åpent og tilgjengelig for alle medlemmer under ordinær åpningstid.

ALLE: Alle medlemmer (også nye) / VID: Videregående, minimum trent et semester

Mandag stor Mandag liten Tirsdag stor Tirsdag liten Onsdag stor Onsdag liten Torsdag stor Torsdag liten Søndag stor Søndag liten
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Stor sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Liten sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Stor sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Liten sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu voksen
Alle
18:00 - 19:00
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Åpen matte
Alle
18:00 - 19:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu voksen
Alle
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Kali Sikaran
Alle 18+
18:30 - 20:00
Liten sal
Kali SikaranTrening for voksen (18+ år)
Ju Jitsu ungdom
Alle
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu ungdomTrening for ungdom (12+ år)
Åpen matte
Alle
18:30 - 21:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu konk.
VID
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu konk.Konkurranserettet trening for alle aldersgrupper
Åpen matte
Alle
18:30 - 21:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu ungdom
Alle
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu ungdomTrening for ungdom (12+ år)
Ju Jitsu voksen
Alle
18:45 - 19:45
Liten sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år), driller og sparring
Ju Jitsu Ne-Waza
Alle
19:45 - 21:00
Stor sal
Ju Jitsu Ne-WazaKonkurranserettet grappling (bakkekamp, 14+ år)
Ju Jitsu voksen
Alle
19:45 - 21:00
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Kali Sikaran
Alle 18+
19:45 - 21:15
Stor sal
Kali SikaranTrening for voksen (18+ år)
Åpen matte
Alle
19:45 - 21:15
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening

Mandag stor

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30
 • Ju Jitsu voksen
  18:30 - 19:45

Mandag liten

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30
 • Kali Sikaran
  18:30 - 20:00

Tirsdag stor

 • Ju Jitsu ungdom
  18:30 - 19:45
 • Ju Jitsu Ne-Waza
  19:45 - 21:00

Tirsdag liten

 • Åpen matte
  18:30 - 21:00

Onsdag stor

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30
 • Ju Jitsu konk.
  18:30 - 19:45
 • Ju Jitsu voksen
  19:45 - 21:00

Onsdag liten

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30
 • Åpen matte
  18:30 - 21:00

Torsdag stor

 • Ju Jitsu ungdom
  18:30 - 19:45
 • Kali Sikaran
  19:45 - 21:15

Torsdag liten

 • Ju Jitsu voksen
  18:45 - 19:45
 • Åpen matte
  19:45 - 21:15

Søndag stor

 • Ju Jitsu voksen
  18:00 - 19:00

Søndag liten

 • Åpen matte
  18:00 - 19:00
Mandag stor Mandag liten Tirsdag stor Tirsdag liten Onsdag stor Onsdag liten Torsdag stor Torsdag liten Søndag stor Søndag liten
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Stor sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Liten sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Stor sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Liten sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Åpen matte
Alle
18:00 - 19:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Åpen matte
Alle
18:30 - 21:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu konk.
VID
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu konk.Konkurranserettet trening for alle aldersgrupper
Åpen matte
Alle
18:30 - 21:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Åpen matte
Alle
19:45 - 21:15
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening

Mandag stor

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30

Mandag liten

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30

Tirsdag liten

 • Åpen matte
  18:30 - 21:00

Onsdag stor

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30
 • Ju Jitsu konk.
  18:30 - 19:45

Onsdag liten

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30
 • Åpen matte
  18:30 - 21:00

Torsdag liten

 • Åpen matte
  19:45 - 21:15

Søndag liten

 • Åpen matte
  18:00 - 19:00
Mandag stor Mandag liten Tirsdag stor Tirsdag liten Onsdag stor Onsdag liten Torsdag stor Torsdag liten Søndag stor Søndag liten
Åpen matte
Alle
18:00 - 19:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu ungdom
Alle
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu ungdomTrening for ungdom (12+ år)
Åpen matte
Alle
18:30 - 21:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu konk.
VID
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu konk.Konkurranserettet trening for alle aldersgrupper
Åpen matte
Alle
18:30 - 21:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu ungdom
Alle
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu ungdomTrening for ungdom (12+ år)
Ju Jitsu Ne-Waza
Alle
19:45 - 21:00
Stor sal
Ju Jitsu Ne-WazaKonkurranserettet grappling (bakkekamp, 14+ år)
Åpen matte
Alle
19:45 - 21:15
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening

Tirsdag stor

 • Ju Jitsu ungdom
  18:30 - 19:45
 • Ju Jitsu Ne-Waza
  19:45 - 21:00

Tirsdag liten

 • Åpen matte
  18:30 - 21:00

Onsdag stor

 • Ju Jitsu konk.
  18:30 - 19:45

Onsdag liten

 • Åpen matte
  18:30 - 21:00

Torsdag stor

 • Ju Jitsu ungdom
  18:30 - 19:45

Torsdag liten

 • Åpen matte
  19:45 - 21:15

Søndag liten

 • Åpen matte
  18:00 - 19:00
Mandag stor Mandag liten Tirsdag stor Tirsdag liten Onsdag stor Onsdag liten Torsdag stor Torsdag liten Søndag stor Søndag liten
Ju Jitsu voksen
Alle
18:00 - 19:00
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Åpen matte
Alle
18:00 - 19:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu voksen
Alle
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Kali Sikaran
Alle 18+
18:30 - 20:00
Liten sal
Kali SikaranTrening for voksen (18+ år)
Åpen matte
Alle
18:30 - 21:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu konk.
VID
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu konk.Konkurranserettet trening for alle aldersgrupper
Åpen matte
Alle
18:30 - 21:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu voksen
Alle
18:45 - 19:45
Liten sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år), driller og sparring
Ju Jitsu Ne-Waza
Alle
19:45 - 21:00
Stor sal
Ju Jitsu Ne-WazaKonkurranserettet grappling (bakkekamp, 14+ år)
Ju Jitsu voksen
Alle
19:45 - 21:00
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Kali Sikaran
Alle 18+
19:45 - 21:15
Stor sal
Kali SikaranTrening for voksen (18+ år)
Åpen matte
Alle
19:45 - 21:15
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening

Mandag stor

 • Ju Jitsu voksen
  18:30 - 19:45

Mandag liten

 • Kali Sikaran
  18:30 - 20:00

Tirsdag stor

 • Ju Jitsu Ne-Waza
  19:45 - 21:00

Tirsdag liten

 • Åpen matte
  18:30 - 21:00

Onsdag stor

 • Ju Jitsu konk.
  18:30 - 19:45
 • Ju Jitsu voksen
  19:45 - 21:00

Onsdag liten

 • Åpen matte
  18:30 - 21:00

Torsdag stor

 • Kali Sikaran
  19:45 - 21:15

Torsdag liten

 • Ju Jitsu voksen
  18:45 - 19:45
 • Åpen matte
  19:45 - 21:15

Søndag stor

 • Ju Jitsu voksen
  18:00 - 19:00

Søndag liten

 • Åpen matte
  18:00 - 19:00
Mandag stor Mandag liten Tirsdag stor Tirsdag liten Onsdag stor Onsdag liten Torsdag stor Torsdag liten Søndag stor Søndag liten
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Stor sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Liten sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Stor sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Liten sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu voksen
Alle
18:00 - 19:00
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Åpen matte
Alle
18:00 - 19:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu voksen
Alle
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Ju Jitsu ungdom
Alle
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu ungdomTrening for ungdom (12+ år)
Åpen matte
Alle
18:30 - 21:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu konk.
VID
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu konk.Konkurranserettet trening for alle aldersgrupper
Åpen matte
Alle
18:30 - 21:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu ungdom
Alle
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu ungdomTrening for ungdom (12+ år)
Ju Jitsu voksen
Alle
18:45 - 19:45
Liten sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år), driller og sparring
Ju Jitsu Ne-Waza
Alle
19:45 - 21:00
Stor sal
Ju Jitsu Ne-WazaKonkurranserettet grappling (bakkekamp, 14+ år)
Ju Jitsu voksen
Alle
19:45 - 21:00
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Åpen matte
Alle
19:45 - 21:15
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening

Mandag stor

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30
 • Ju Jitsu voksen
  18:30 - 19:45

Mandag liten

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30

Tirsdag stor

 • Ju Jitsu ungdom
  18:30 - 19:45
 • Ju Jitsu Ne-Waza
  19:45 - 21:00

Tirsdag liten

 • Åpen matte
  18:30 - 21:00

Onsdag stor

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30
 • Ju Jitsu konk.
  18:30 - 19:45
 • Ju Jitsu voksen
  19:45 - 21:00

Onsdag liten

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30
 • Åpen matte
  18:30 - 21:00

Torsdag stor

 • Ju Jitsu ungdom
  18:30 - 19:45

Torsdag liten

 • Ju Jitsu voksen
  18:45 - 19:45
 • Åpen matte
  19:45 - 21:15

Søndag stor

 • Ju Jitsu voksen
  18:00 - 19:00

Søndag liten

 • Åpen matte
  18:00 - 19:00
Mandag stor Mandag liten Tirsdag stor Tirsdag liten Onsdag stor Onsdag liten Torsdag stor Torsdag liten Søndag stor Søndag liten
Åpen matte
Alle
18:00 - 19:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Kali Sikaran
Alle 18+
18:30 - 20:00
Liten sal
Kali SikaranTrening for voksen (18+ år)
Åpen matte
Alle
18:30 - 21:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Åpen matte
Alle
18:30 - 21:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Kali Sikaran
Alle 18+
19:45 - 21:15
Stor sal
Kali SikaranTrening for voksen (18+ år)
Åpen matte
Alle
19:45 - 21:15
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening

Mandag liten

 • Kali Sikaran
  18:30 - 20:00

Tirsdag liten

 • Åpen matte
  18:30 - 21:00

Onsdag liten

 • Åpen matte
  18:30 - 21:00

Torsdag stor

 • Kali Sikaran
  19:45 - 21:15

Torsdag liten

 • Åpen matte
  19:45 - 21:15

Søndag liten

 • Åpen matte
  18:00 - 19:00
No events available!