Timeplan

Merk: Helligdager: ingen trening (stengt) / Skoleferier: ingen trening for barn/ungdom

Styrkerommet er åpent og tilgjengelig for alle medlemmer under ordinær åpningstid.

ALLE: Alle medlemmer (også nye) / VID: Videregående, minimum trent et semester

Høstplan (fra og med 28. august)

Mandag stor Mandag liten Tirsdag stor Tirsdag liten Onsdag stor Onsdag liten Torsdag stor Torsdag liten Søndag stor Søndag liten
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Stor sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Liten sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Stor sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Liten sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu voksen
Alle
18:00 - 19:00
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Åpen matte
Alle
18:00 - 19:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu voksen
VID
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Kali Sikaran
Alle 18+
18:30 - 20:00
Liten sal
Kali SikaranTrening for voksen (18+ år)
Ju Jitsu ungdom
Alle
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu ungdomTrening for ungdom (12+ år)
Åpen matte
Alle
18:30 - 21:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu voksen
Alle
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Ju Jitsu barn
VID
18:30 - 19:45
Liten sal
Ju Jitsu barnKonkurranserettet trening for barn (8+ år)
Ju Jitsu ungdom
Alle
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu ungdomTrening for ungdom (12+ år)
Åpen matte
Alle
18:30 - 21:15
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu voksen
Alle
19:45 - 21:00
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Ju Jitsu Ne-Waza
Alle
19:45 - 21:00
Stor sal
Ju Jitsu Ne-WazaKonkurranserettet grappling (bakkekamp, 14+ år)
Ju Jitsu voksen
VID
19:45 - 21:00
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Åpen matte
Alle
19:45 - 21:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Kali Sikaran
Alle 18+
19:45 - 21:15
Stor sal
Kali SikaranTrening for voksen (18+ år)
Åpen matte
Alle
20:00 - 21:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening

Mandag stor

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30
 • Ju Jitsu voksen
  18:30 - 19:45
 • Ju Jitsu voksen
  19:45 - 21:00

Mandag liten

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30
 • Kali Sikaran
  18:30 - 20:00
 • Åpen matte
  20:00 - 21:00

Tirsdag stor

 • Ju Jitsu ungdom
  18:30 - 19:45
 • Ju Jitsu Ne-Waza
  19:45 - 21:00

Tirsdag liten

 • Åpen matte
  18:30 - 21:00

Onsdag stor

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30
 • Ju Jitsu voksen
  18:30 - 19:45
 • Ju Jitsu voksen
  19:45 - 21:00

Onsdag liten

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30
 • Ju Jitsu barn
  18:30 - 19:45
 • Åpen matte
  19:45 - 21:00

Torsdag stor

 • Ju Jitsu ungdom
  18:30 - 19:45
 • Kali Sikaran
  19:45 - 21:15

Torsdag liten

 • Åpen matte
  18:30 - 21:15

Søndag stor

 • Ju Jitsu voksen
  18:00 - 19:00

Søndag liten

 • Åpen matte
  18:00 - 19:00
Mandag stor Mandag liten Tirsdag stor Tirsdag liten Onsdag stor Onsdag liten Torsdag stor Torsdag liten Søndag stor Søndag liten
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Stor sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Liten sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Stor sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Liten sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
VID
18:30 - 19:45
Liten sal
Ju Jitsu barnKonkurranserettet trening for barn (8+ år)

Mandag stor

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30

Mandag liten

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30

Onsdag stor

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30

Onsdag liten

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30
 • Ju Jitsu barn
  18:30 - 19:45
Mandag stor Mandag liten Tirsdag stor Tirsdag liten Onsdag stor Onsdag liten Torsdag stor Torsdag liten Søndag stor Søndag liten
Ju Jitsu ungdom
Alle
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu ungdomTrening for ungdom (12+ år)
Ju Jitsu ungdom
Alle
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu ungdomTrening for ungdom (12+ år)
Ju Jitsu Ne-Waza
Alle
19:45 - 21:00
Stor sal
Ju Jitsu Ne-WazaKonkurranserettet grappling (bakkekamp, 14+ år)

Tirsdag stor

 • Ju Jitsu ungdom
  18:30 - 19:45
 • Ju Jitsu Ne-Waza
  19:45 - 21:00

Torsdag stor

 • Ju Jitsu ungdom
  18:30 - 19:45
Mandag stor Mandag liten Tirsdag stor Tirsdag liten Onsdag stor Onsdag liten Torsdag stor Torsdag liten Søndag stor Søndag liten
Ju Jitsu voksen
Alle
18:00 - 19:00
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Åpen matte
Alle
18:00 - 19:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu voksen
VID
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Kali Sikaran
Alle 18+
18:30 - 20:00
Liten sal
Kali SikaranTrening for voksen (18+ år)
Åpen matte
Alle
18:30 - 21:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu voksen
Alle
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Åpen matte
Alle
18:30 - 21:15
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Ju Jitsu voksen
Alle
19:45 - 21:00
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Ju Jitsu Ne-Waza
Alle
19:45 - 21:00
Stor sal
Ju Jitsu Ne-WazaKonkurranserettet grappling (bakkekamp, 14+ år)
Ju Jitsu voksen
VID
19:45 - 21:00
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Åpen matte
Alle
19:45 - 21:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening
Kali Sikaran
Alle 18+
19:45 - 21:15
Stor sal
Kali SikaranTrening for voksen (18+ år)
Åpen matte
Alle
20:00 - 21:00
Liten sal
Åpen matteSal og utstyr tilgjengelig for egentrening

Mandag stor

 • Ju Jitsu voksen
  18:30 - 19:45
 • Ju Jitsu voksen
  19:45 - 21:00

Mandag liten

 • Kali Sikaran
  18:30 - 20:00
 • Åpen matte
  20:00 - 21:00

Tirsdag stor

 • Ju Jitsu Ne-Waza
  19:45 - 21:00

Tirsdag liten

 • Åpen matte
  18:30 - 21:00

Onsdag stor

 • Ju Jitsu voksen
  18:30 - 19:45
 • Ju Jitsu voksen
  19:45 - 21:00

Onsdag liten

 • Åpen matte
  19:45 - 21:00

Torsdag stor

 • Kali Sikaran
  19:45 - 21:15

Torsdag liten

 • Åpen matte
  18:30 - 21:15

Søndag stor

 • Ju Jitsu voksen
  18:00 - 19:00

Søndag liten

 • Åpen matte
  18:00 - 19:00
Mandag stor Mandag liten Tirsdag stor Tirsdag liten Onsdag stor Onsdag liten Torsdag stor Torsdag liten Søndag stor Søndag liten
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Stor sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Liten sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Stor sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu barn
Alle
17:30 - 18:30
Liten sal
Ju Jitsu barnTrening for barn (8+ år)
Ju Jitsu voksen
Alle
18:00 - 19:00
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Ju Jitsu voksen
VID
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Ju Jitsu ungdom
Alle
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu ungdomTrening for ungdom (12+ år)
Ju Jitsu voksen
Alle
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Ju Jitsu barn
VID
18:30 - 19:45
Liten sal
Ju Jitsu barnKonkurranserettet trening for barn (8+ år)
Ju Jitsu ungdom
Alle
18:30 - 19:45
Stor sal
Ju Jitsu ungdomTrening for ungdom (12+ år)
Ju Jitsu voksen
Alle
19:45 - 21:00
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)
Ju Jitsu Ne-Waza
Alle
19:45 - 21:00
Stor sal
Ju Jitsu Ne-WazaKonkurranserettet grappling (bakkekamp, 14+ år)
Ju Jitsu voksen
VID
19:45 - 21:00
Stor sal
Ju Jitsu voksenTrening for voksen (16+ år)

Mandag stor

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30
 • Ju Jitsu voksen
  18:30 - 19:45
 • Ju Jitsu voksen
  19:45 - 21:00

Mandag liten

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30

Tirsdag stor

 • Ju Jitsu ungdom
  18:30 - 19:45
 • Ju Jitsu Ne-Waza
  19:45 - 21:00

Onsdag stor

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30
 • Ju Jitsu voksen
  18:30 - 19:45
 • Ju Jitsu voksen
  19:45 - 21:00

Onsdag liten

 • Ju Jitsu barn
  17:30 - 18:30
 • Ju Jitsu barn
  18:30 - 19:45

Torsdag stor

 • Ju Jitsu ungdom
  18:30 - 19:45

Søndag stor

 • Ju Jitsu voksen
  18:00 - 19:00
Mandag stor Mandag liten Tirsdag stor Tirsdag liten Onsdag stor Onsdag liten Torsdag stor Torsdag liten Søndag stor Søndag liten
Kali Sikaran
Alle 18+
18:30 - 20:00
Liten sal
Kali SikaranTrening for voksen (18+ år)
Kali Sikaran
Alle 18+
19:45 - 21:15
Stor sal
Kali SikaranTrening for voksen (18+ år)

Mandag liten

 • Kali Sikaran
  18:30 - 20:00

Torsdag stor

 • Kali Sikaran
  19:45 - 21:15
No events available!