Timeplan

Merk: Helligdager: ingen trening (stengt) / Skoleferier: ingen trening for barn/ungdom

Styrkerommet er åpent og tilgjengelig for alle medlemmer under ordinær åpningstid.

ALLE: Alle medlemmer (også nye) / VID: Videregående, minimum trent et semester

Trening i sommer

Vi har redusert tilbud i sommerperioden medio juni til medio august. For sommeren gjelder følgende treningstider:

 • Mandager
  • 18:30 – 20:00 Ju Jitsu fellestrening (voksen/up)
  • 18:30 – 20:00 Kali Sikaran (voksen 18+) ***
 • Onsdager
  • 18:30 – 20:00 Ju Jitsu fellestrening (voksen/up)
 • Torsdager
  • 19:45 – 21:15 Kali Sikaran (voksen 18+) ***

***) Siste trening i sommer for Kali Sikaran blir torsdag 28. juni, deretter blir det pause til oppstart i august

No events available!
No events available in barn category!
No events available in ungdom category!
No events available in voksne category!
No events available in jujitsu category!
No events available in kali-sikaran category!
No events available!