Barn og ungdom

Tilrettelagte Ju Jitsu partier for barn (8-11 år) og ungdommer (12-15 år)

Som foreldre er dere selvsagt opptatt av at barn og unge blir tatt i mot og sett etter på best tenkelig måte. Hva vi lærer ut, og ikke minst ikke lærer ut, angår naturligvis foreldre i aller høyeste grad.

De teknikker som læres ut til barn inneholder ikke momenter som kan medføre voldsomme bend, trykk eller drag på leddene, da dette kan medføre skade på vekstsonene.

Det som læres ut er f.eks. slag/spark, forflyttninger, frigjøringer, nedlegginger, enkle fastholdninger og ulike fallteknikker.

Treningen søkes lagt opp på en lekbetont måte, men likevel med en tone av alvor og perspektiv over det hele. Spesielt viktig anser vi den holdningsskapende og normgivende siden av Ju Jitsu å være. Vi tar ikke for hardt i når vi påstår at evnen til å unngå bråk og konflikter ofte er et resultat av enkeltindividets holdninger.

Gjennom treningen legges det grunnlag for å utvikle:

  • Selvrespekt gjennom å sette seg realistiske mål og oppnå dem, mestre nye ting og nye omgivelser. Treningens egenart utvikler en naturlig følelse av personlig egenverd og integritet.
  • Respekt for andre. I og med at treningen foregår i par og grupper læres det å ta hensyn til andre. På treningen er alle likeverdiget
  • Kroppsbevissthet i motsetning til kropsfiksering. Gjennom en naturlig og lekbetont kontakt med andre barn utvikles en avslappet holdning til nærhet og berøring. En gjensidig forståelse av grenser og integritet er en følge av dette.
  • Selvdisiplin. Ju Jitsu har et iboende behov for disiplin og konsentrasjon.
  • Fantasi og intuisjon. Etterhvert som kunnskapsmengden øker, legges det mer vekt på å utvikle og brukespontanitet og fantasi. De ulike teknikkene tilpasses og kombineres av den enkelte ut fra de forutsetninger vedkommende har.

En viktig del innen utviklingen av kroppsbevissthet er å forklare de unge hvordan kroppen fungerer, hva den tåler og ikke tåler. Dette betyr også å informere om ernæring, søvn og hvile, såvel som å hevde en særdeles kritisk holdning til tobakk og rusmidler.