Inntak av nye medlemmer

Ønsker du å starte med kampsport?

Fra og med 12. januar tar vi inn nye medlemmer i Trondheim Ju Jitsu klubb

Vårt treningstilbud er inndelt etter aldersgrupper og nivå så uavhengig om du har bakgrunn fra annen kampsport eller er helt ny med kampsport vil du finne deg til rette.

Vi har et variert treningstilbud innen kampsport med Ju Jitsu, Kali Sikaran samt ulike tematreninger/seminarer. Du betaler en pris og har tilgang de fleste øktene, uavhengig av hvilken stilart du ønsker å prioritere. Nærmere detaljer finner du i vår timeplan.

Nybegynnerkurs (barn/ungdom/voksen) starter fom. 12. januar.

Du kan møte opp på trening og prøve helt uforpliktende i to uker. Vi tar også imot forhåndspåmeldinger:

Vi ønsker deg velkommen til å prøve kampsport hos oss!

Alle må melde seg inn i klubben før/på første trening og fylle ut nødvendige avtaler (se nedenstående)

  • Medlemskontrakt
  • Avtalegirokontrakt