Leir og andre tilbud

Ekstra treninger med nye innspill.

I klubben finner vi også tid og anledning for å arrangere tematreninger hver måned med sosial avslutning av kvelden, vi arrangerer og deltar på leire med både nasjonale og internasjonal instruktører – samt at vi disponerer ekstra matte område som stort sett er ledig for egentrening når lokalene er åpne.

Seminarer/leirer:
Tren med dyktige nasjonale og internasjonale instruktører.

I regi av Norges Kampsportforbund – jujitsu seksjonen, stilartsorganisasjonen Ju Jitsu Norge og klubben arrangerer vi jevnlig treningsleirer/seminarer i ulike størrelseorden med instruktører nasjonalt og/eller internasjonalt.

Vi låser oss ikke fast til instruktører fra eget system, men benytter også instruktører fra andre stilarter/systemer. Av instruktører vi har hatt innom nylig kan nevnes:

  • Hanshi Alain Sailly, 9. dan World Kobudo Federation
  • Kyoshi Rune S. Henriksen, 8. dan Ju Jitsu Norge
  • Punong Guro Johan Skålberg, Kali Sikaran International
  • Kyoshi Roberto, 7. dan Jiu Jitsu Can Ryu, International Master Krav Maga
  • Santiago Poncelas Jurado, 5. dan Combat JJ Fejida, 2. dan Gracie Ju Jitsu / BJJ