Instruktørutdanning

Våre jujitsu instruktører er for tiden i Oslo for å spisse kompetansen sin under instruksjon av hanshi Alain Sailly.

Da var første dag av instruktørkurset i JJN unnagjort. En svært lærrerik dag med Hanshi Alain Sailly. 50 fornøyde instruktører møter igjen i morgen. Det store tema idag var å skape en rekke øvelser for å berike inntreningen av ulike kast. Kastene er inndelt i ulike stadier, som trekk, balansebrytning, inngang med fotarbeid, selve kastutførelsen og deretter avslutningen. Oppgavene idag var å lage et sterk grunnlag for å styrke hver av disse momentene. Alle fikk i oppgave å lage minst 6 øvelser innenfor hvert av disse temaene, som ble vist, evaluert og trent i gruppa.