Covid-19 og trening i klubben

Vi er opptatt av å tilby et treningstilbud i klubben som skal være trygt og i tråd med de retningslinjer som gjelder for smittervern og kampsporttrening. Her finner du til enhver tid oppdatert informasjon fra klubben når det gjelder trening og smittevern i Trondheim Ju Jitsu klubb

Klubben følger med og holder seg oppdatert på de retningslinjer som gjelder for idrett via NIF/Norges kampsportforbund. Se mer informasjon om de retningslinjer som gjelder på Norges kampsportforbund sine hjemmesider.

Bruk av munnbind

  • Munnbind påbud gjelder for Trondheim kommune
  • Du skal bruke munnbind i lokalet før/etter trening såfremt du ikke er på matten og trener

Generelle grunnregler

  • Ingen syke skal møte på trening
  • Ha god håndhygiene, vask/sprit hender når du ankommer treningslokalet
  • Husk å registrer fremmøte når du ankommer treningslokalet! Voksne utfører dette på egen hånd mens barn blir registrert av instruktøren
    • Andre registrerer seg på manuell liste som ligger på bordet i oppholdsrommet
  • Klubben oppfordrer til å unngå å benytte kollektivtransport til/fra trening hvis dette er mulig
  • Barn og ungdom oppfordres til å komme så nært inntil treningsstart som mulig, vi vil også minne om at det ikke er anledning til fri lek før/etter trening noen sted i treningslokalet

Gruppestørrelse

Det er for øyeblikket anledning til å ha maks trenende i grupper på 20 personer inkludert instruktør. Vi har ingen forhåndspåmelding til timene og vil i tilfeller hvis det kommer mer enn 20 medlemmer dele opp i to grupper og bruke begge salene.

Avstand

Ju Jitsu er en kontaktsport med blant annet flere elementer av bryting som betyr nærkontakt. For voksne utøvere (fra og med 20 år) skal avstand være minimum 1 meter. Treningene er derfor tilpasset dette og klubben fokuserer derfor på elementer som ikke innbefatter slik nærkontakt. For voksne vil man derfor oppleve at vi ikke kan trene Ju Jitsu i sin fullstendighet inntil videre.

Barn og ungdom (opp til og med 19 år) kan fravike fra 1 meters regelen og har derfor Ju Jitsu trening som normalt som inneholder bryting og nærkontakt.

Renhold

Klubben har forsterket renhold av lokalene. Vi vasker over felles utstyr både før og etter trening samt matteområdene moppes etter hver trening.

Treningstøy og utstyr

Fottøy er ikke påbudt, vi trener barbent eller med sko/brytesko tilpasset mattebruk. Barn/ungdom trener i gi, voksne trenger ikke å benytte gi. Det er tillatt å bruke og bytte på felles utstyr som pads, sparkeputer osv.

Garderober

Det er tillatt og bruke klubbens toaletter, garderober og dusj. Klubben oppfordrer til å minimere bruk av garderober og dusj hvis det er mulig å komme ferdig ombyttet.

Bruk av styrkerom

Det er tillatt å benytte styrkerommet under ordinær åpningstid. Enhver person som benytter styrkerommet skal vaske over alt utstyr som berøres både før og etter bruk