Instruktører

I tillegg til flere års erfaring som utøver/instruktør, deltar klubbens instruktører på idrettslig- og kampsportrettet instruktørutdanning i regi av Norges Kampsportforbund samt spesialiserte instruktørkurs for grenene i regi av Ju Jitsu Norge og Kali Sikaran International.

Klubbens instruktører ledes av en instruktørleder (hovedinstruktør) og er ansvarlig for planlegging av treningene og instruksjon i klubben.

Unni Stangnes - Instruktør Ju Jitsu
4. dan svart belte JJN Ju Jitsu
Arild Rødahl - Hovedinstruktør Ju Jitsu
4. dan svart belte JJN Ju Jitsu
Geir Jensen - Instruktør Ju Jitsu 
3. dan svart belte JJN Ju Jitsu
Ina-Mari Norum - Instruktør Ju Jitsu
2. dan svart belte JJN Ju Jitsu
Lise Haugen - Instruktør Ju Jitsu
2. dan svart belte JJN Ju Jitsu
Jens Petter Lysø - Instruktør Ju Jitsu 
1. dan svart belte JJN Ju Jitsu
Mikael Duna - Hovedinstruktør Kali Sikaran
Phase 6. Kadua Guro Kali Sikaran International
Anders Lysø - Instruktør Ju Jitsu
Brunt belte JJN Ju Jitsu
Silje Kvisten - Hjelpeinstruktør Ju Jitsu
Brunt belte JJN Ju Jitsu