Instruktører

I tillegg til flere års erfaring som utøver/instruktør, deltar klubbens instruktører på idrettslig- og kampsportrettet instruktørutdanning i regi av Norges Kampsportforbund samt spesialiserte instruktørkurs for grenene i regi av Ju Jitsu Norge og Kali Sikaran International.

Klubbens instruktører ledes av en instruktørleder (hovedinstruktør) og er ansvarlig for planlegging av treningene og instruksjon i klubben.

Unni Stangnes - Instruktør Ju Jitsu
 4. dan svart belte JJN Ju Jitsu
Arild Rødahl - Hovedinstruktør Ju Jitsu
 3. dan svart belte JJN Ju Jitsu
Ina-Mari Norum - Instruktør Ju Jitsu
 2. dan svart belte JJN Ju Jitsu
Geir Jensen - Instruktør Ju Jitsu
 2. dan svart belte JJN Ju Jitsu
Lise Haugen - Instruktør Ju Jitsu
 1. dan svart belte JJN Ju Jitsu
Mikael Duna - Hovedinstruktør Kali Sikaran
 Phase 6. Kadua Guro Kali Sikaran International
Jens Petter Lysø - Instruktør Ju Jitsu
 Brunt belte JJN Ju Jitsu
Anders Lysø - Instruktør Ju Jitsu
 Brunt belte JJN Ju Jitsu