Ju jitsu

Allsidig og utfordrende selvforsvarsrettet trening for voksne.

Ju Jitsu er en gammel japansk kampkunst. Dagens Ju Jitsu er basert på gamle japanske systemer tilpasset moderne tid. Både når det kommer til lovgivning, treningsprinsipper og metoder er det skjedd store tilpassninger. Ju jitsu gir utøverne et bredt utvalg av selvforsvars- og kampteknikker. Systemet inneholder en blanding av slag og spark, bryting, kast, fellinger, kontroll- og låsegrep og ulike frigjøringer mot holdegrep.

Formen for Ju Jitsu vi trener er et allsidig system hvor vi trener mange ulike forsvars- og
angreps-metoder:

  • Slag og spark enkeltvis/i kombinasjoner samt blokkeringer, forflyttninger og unnvikelser mot dette
  • Bryting med ulike kast, fellinger og nedtagninger
  • Kontrollposisjoner, låser, bend, stranguleringer og frigjøringer
  • Kombinasjoner på tvers av overnevnte

Forsvar- og angrepsmetoder trenes fra stående, knestående, liggende, forfra/bakfra og ulike avstander.

Treningssystemet og den filosofi vi trener etter er lagt opp med tanke på nødverge/selvforsvar. Vi jobber i hovedsak med innlæring av forsvar- og angrepsmetoder og driller disse i generelle situasjoner med selvforsvarsrettede rammer og prinsipper.

I tillegg vektlegger vi at treningen skal være aktiv og gi en god treningseffekt. Og ikke minst, så har vi det gøy!

Treningen består av:

  • Oppvarming, ca. 15 minutter
  • Teknikk/driller, ca. 40 minutter
  • Situasjonstrening/sparring, ca. 20 minutter

Treningsutstyr

  • Gi (drakt) med belte, hansker, legg-/vristbeskyttere, tannbeskytter og susp
  • Nybegynnere stiller i vanlig holdbart treningstøy