Covid-19 og trening i klubben

Vi er opptatt av å tilby et treningstilbud i klubben som skal være trygt og i tråd med de retningslinjer som gjelder for smittervern og kampsporttrening. Her finner du til enhver tid oppdatert informasjon fra klubben når det gjelder trening og smittevern i Trondheim Ju Jitsu klubb

Klubben følger med og holder seg oppdatert på de retningslinjer som gjelder for idrett via NIF/Norges kampsportforbund. Se mer informasjon om de retningslinjer som gjelder på Norges kampsportforbund sine hjemmesider.

Generelle grunnregler

  • Ingen syke skal møte på trening
  • Ha god håndhygiene, vask/sprit hender når du ankommer treningslokalet
  • Husk å registrer fremmøte når du ankommer treningslokalet! Voksne utfører dette på egen hånd mens barn blir registrert av instruktøren
    • Andre registrerer seg på manuell liste som ligger på bordet i oppholdsrommet
  • Klubben oppfordrer til å unngå å benytte kollektivtransport til/fra trening hvis dette er mulig
  • Barn og ungdom oppfordres til å komme så nært inntil treningsstart som mulig, vi vil også minne om at det ikke er anledning til fri lek før/etter trening noen sted i treningslokalet

Renhold

Klubben har forsterket renhold av lokalene. Vi vasker over felles utstyr både før og etter trening samt matteområdene moppes etter hver trening.

Garderober

Det er tillatt og bruke klubbens toaletter, garderober og dusj. Klubben oppfordrer til å minimere bruk av garderober og dusj hvis det er mulig å komme ferdig ombyttet.

Bruk av styrkerom

Det er tillatt å benytte styrkerommet under ordinær åpningstid. Enhver person som benytter styrkerommet skal vaske over alt utstyr som berøres både før og etter bruk