Klubben utsetter oppstart etter nyttår

Klubben har vedtatt å utsette planlagt oppstart etter nyttår grunnet den uoversiktlige situasjonen rundt Covid-19

Dette betyr at klubben holder stengt for trening for alle aldersgrupper/partier (voksen, ungdom og barn) inntil videre.

Vi vil fortløpende vurdere situasjonen fra uke til uke og informere våre medlemmer om endringer.