Årsmøte 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Trondheim Ju Jitsu Klubb

Årsmøtet avholdes onsdag 9.juni kl. 20:00 på Dora.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret onsdag 26.juni til post[alfakrøll]tjjk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på oppslagstavle på dora og på nettsiden

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Trondheim Ju Jitsu Klubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Trondheim Ju Jitsu Klubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Ina-Mari kontaktes.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen, styret