Bruk av munnbind

Det er påbud om bruk av munnbind i Trondheim kommune og dette gjelder også i våre lokaler

Du skal bruke munnbind i lokalet før/etter trening såfremt du ikke er på matten og trener.

Klubben ønsker at færrest mulig andre enn de trenede oppholder seg i lokalet. Vi oppfordrer foreldre til å levere barn/ungdom tettest mulig inntil treningsstart.

Se oppdatert informasjon om Covid-19 og treningen i klubben her.